جلبک خرد شده (Micronized marine algae)

جلبک خرد شده (Micronized marine algae)
جلبک خرد شده (Micronized marine algae)
کد: KT 3400
600000 تومان
حجم: 500gr

خزه دریایی کوچک شده ، اولین محصولی بود که درسال 1964 توسط تالگو  تولید شد.

این خزه ، دارای خواص پزشکی بود و به دلیل منابع بیشمار آن ، هنوز هم یکی از محصولات قهرمان و تراز اول ماست .

برای تولید خزه دریایی 100% طبیعی ، از پروسه میکرونیزاسیون استفاده می کنیم  که کلیه ترکیبات مفید آن، تضمین شده و حفظ خواهد شد.

و این روش هیچ شباهتی به فنون دیگری ندارد که در آن سلولهای خزه دریایی ، منهدم شده و خواص مفید آن ، از دست می رود .

پودر MMA بسیار غلیظ بوده و 15مرتبه بیش از وزن خود حاوی مواد تازه گیاهی می باشد.

 
 
telegram
instagram
facebook
twitter