کرم محافظتی زیستی

کرم محافظتی زیستی
کرم محافظتی زیستی
کد: VT 2575
210.000 تومان
حجم: 50ml
برای همه افرادی که مایلند مراقبت روزانه ویژه پوست های حساس یا واکنشی را داشته باشند تا پوستشان محافظت شود و به طور موثر احساس ناراحتی پوستشان (کشیدگی، سوزش خفیف، احساس گرما) و آثار قابل مشاهده ناراحتی (سرخ شدن) برطرف می شود. به شکل یک سپر از پوست حفاظت کرده آن را نرم می کند و به آن آرامش می بخشد. پوست به تدریج تعادل و سلامت خود را باز می یابد. از اولین جلسات مصرف، سوزش های خفیف و احساس کشیدگی پوست برطرف می شود.
 
 
telegram
instagram
facebook
twitter