فلویید ضد آفتاب 15 spf

فلویید ضد آفتاب 15 spf
فلویید ضد آفتاب 15 spf
کد: VT 4380
150.000 تومان
حجم: 50ml

مناسب برای محافظت در برابر اشعه های مخرب Aو B آفتاب.

این فلویید با ساختار مایع خود بدون چسبندگی و رنگ سفیدی و چربی و با داشتن خواص ضد پیری از پوست محافظت می کند.

 
 
telegram
google
instagram
facebook
twitter