فلویید دفاع 3 اکسیژن

فلویید دفاع 3 اکسیژن
فلویید دفاع 3 اکسیژن
کد: VT 1755
210.000 تومان
حجم: 50ml

ضد رادیکال آزاد و ضد آلودگی

مناسب تمام افرادی که خواهان مراقبت روزانه ی پوست خود در برابر اشعه ماورابنفش به همراه شفافیت و رطوبت رسانی در طول روز می باشند.

 
 
telegram
instagram
facebook
twitter