ژل ماسک اکسیژن

ژل ماسک اکسیژن (دفع سموم)
ژل ماسک اکسیژن (دفع سموم)
کد: VT 1685
120.000 تومان
حجم: 50ml

دفع سموم

برای تمام افرادی که خواهان شفافیت فوری پوستشان می باشند.

این ژل ماسک چهره ی کدر و مات را در عرض 15 دقیقه درخشان کرده و چهره یکدست می شود.

 
 
telegram
instagram
facebook
twitter