مراقبت رطوبت رسانی

چرا پوست آب خود را از دست می دهد؟

-فقدان قدرت جذب در ماده شاخی پوست می تواند باعث از دست دادن آب پوست شود که این مشکل می تواند هیدراسیون طبیعی پوست را مختل نماید.

- تغییر وضعیت جداره سلول های پوستی بر اثر بیماری یا پیری نیز می تواند باعث خشکی پوست شود.

- تغییر حالت دفاعی پوست به خاطر پیری پوست و یا بعضی از بیماری های پوستی

سرم رطوبت رسان مطلق
سرم رطوبت رسان مطلق
کد: VT 2115
قیمت: 190.000 تومان
حجم: 30ml
بیشتر
کرم روز رطوبت رسان
کرم روز رطوبت رسان
کد: VT 2100
قیمت: 210.000 تومان
حجم: 50ml
بیشتر
کرم شب رطوبت رسان
کرم شب رطوبت رسان
کد: VT 2105
قیمت: 225.000 تومان
حجم: 50ml
بیشتر
کرم ماسک رطوبت رسان
کرم ماسک رطوبت رسان
کد: VT 2110
قیمت: 150.000 تومان
حجم: 50ml
بیشتر
ژل رطوبت رسان چشم
ژل رطوبت رسان چشم
کد: VT 2715
قیمت: 150.000 تومان
حجم: 15
بیشتر
عصاره تمشک
عصاره تمشک
کد: VT 2150
قیمت: 22.000 تومان
حجم: 5ml
بیشتر
کرم پودر آبرسان به رنگ طبیعی
کرم پودر آبرسان به رنگ طبیعی
کد: VT 12019
قیمت: 150.000 تومان
حجم: 30ml
بیشتر
کرم پودر آبرسان به رنگ طلایی
کرم پودر آبرسان به رنگ طلایی
کد: VT 12020
قیمت: 150.000 تومان
حجم: 30ml
بیشتر
کرم پودر آبرسان به رنگ عاجی
کرم پودر آبرسان به رنگ عاجی
کد: VT 12021
قیمت: 150.000 تومان
حجم: 30ml
بیشتر
کرم آبرسان دریایی 24 ساعته
کرم آبرسان دریایی 24 ساعته
کد: VT 13024
قیمت: 195.000 تومان
حجم: 50ml
بیشتر
ژل آبرسان دریایی 24 ساعته
ژل آبرسان دریایی 24 ساعته
کد: VT 13023
قیمت: 180.000 تومان
حجم: 50ml
بیشتر
کنستانتره ابرسان دریایی
کنستانتره ابرسان دریایی
کد: VT 13032
قیمت: 180.000 تومان
حجم: 1.2 *7 ml
بیشتر
کرم پایه زیر آرایش
کرم پایه زیر آرایش
کد: VT 13025
قیمت: 150.000 تومان
حجم: 30ml
بیشتر
ماسک آبرسان دریایی قوی
ماسک آبرسان دریایی قوی
کد: VT 13022
قیمت: 150,000 تومان
حجم: 50ml
بیشتر
 
 
telegram
google
instagram
facebook
twitter