مراقبت اکسیژن رسانی

پوست تحت تاثیر هوایی است که ما تنفس می کنیم

مقابله علیه رادیکال های آزاد با کمپلکس محافظتی اکسیژن برای تمام کسانی که خواهان ترمیم، اکسیژن رسانی و جبران بی آبی در پوست خود می باشند .

برای تمام کسانی که خواهان درمان حرفه ای و موثر برای برطرف کردن سموم پوست و آشکار شدن شفافیت و درخشندگی در چهره خود هستند.

سرم اکسیژن (گروه سنی 25+)
سرم اکسیژن (گروه سنی 25+)
کد: VT 1760
قیمت: 270.000 تومان
حجم: 30ml
بیشتر
فلویید دفاع 3 اکسیژن
فلویید دفاع 3 اکسیژن
کد: VT 1755
قیمت: 210.000 تومان
حجم: 50ml
بیشتر
ژل ماسک اکسیژن
ژل ماسک اکسیژن
کد: VT 1765
قیمت: 150.000 تومان
حجم: 50ml
بیشتر
کرم دفاع 3 اکسیژن
کرم دفاع 3 اکسیژن
کد: VT 1750
قیمت: 240.000 تومان
حجم: 50ml
بیشتر
ژل ماسک اکسیژن (دفع سموم)
ژل ماسک اکسیژن (دفع سموم)
کد: VT 1685
قیمت: 120.000 تومان
حجم: 50ml
بیشتر
 
 
telegram
instagram
facebook
twitter