آقایان

مراقبت و انرژى رسانى پوست براى آقایان .

تالگو خط تولید ویژه مراقبت از پوست آقایان را ارائه كرده است .

انرژى تپنده در قلب پوست با نام جلبكى به نام Algue Bleue Vitale

این جلبك با قدرت أحیاگرى سلولى خود ، استرس را از پوست گرفته و آرامش را به آن هدیه مى كند.

محصولات آقایان
محصولات آقایان
بیشتر
 
 
telegram
instagram
facebook
twitter